Unieważnienie kredytu frankowego w 2022 roku

Już blisko 95% kredytobiorców wygrywa toczące się w sądach sprawy o unieważnienie kredytu frankowego. To niezwykle korzystne dla kredytobiorców rozwiązanie umożliwia odzyskanie nawet setki tysiące złotych. Na czym polega unieważnienie kredytu?

Wydany 3 października 2019 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok w sprawie nieprawidłowości występujących w umowach kredytów wypłacanych we frankach, otworzył kredytobiorcom furtkę do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Orzecznictwo TSUE na czym polega?

W wydanym orzecznictwie stwierdzono, że umowy kredytowe zawierają liczne, istotne zapisy niezgodne z literą prawa. Jednocześnie Trybunał nakazał ich usunięcie, nawet jeśli miałoby to skutkować unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytów zaciągniętych w walucie szwajcarskiej.

Unieważnienie kredytu frankowego – co oznacza dla kredytobiorcy?

Decydując się na unieważnienie kredytu frankowego klienci banku mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Po rozpoznaniu sprawy, sąd może orzec odfrankowienie lub unieważnienie kredytu, choć jak pokazują statystyki Frankowicze znacznie częściej decydują się na tę drugą opcję.

Co wyrok oznacza w praktyce?

Przede wszystkim w przypadku unieważnienia, o którym mowa, umowa kredytu frankowego traktowana jest jako umowa niezawarta, a świadczenia finansowe między bankiem a klientem wracają do stanu pierwotnego sprzed realizacji kredytu. A co za tym idzie, bank zwraca kredytobiorcy wszystkie pieniądze wpłacone przez niego na poczet zaciągniętej pożyczki. Po przekazaniu klientowi wszystkich środków, bank skieruje do sądu przeciwko kredytobiorcy pozew o zwrot całej kwoty zaciągniętego kredytu bez marż, odsetek i dodatkowych opłat.

Unieważnienie kredytu frankowego korzyści

Poza unieważnieniem kredytu wypłaconego klientowi we frankach, czyli uwolnieniem od dość kłopotliwego i wręcz niewdzięcznego zobowiązania, Frankowicze decydujący się na ten krok mogą mówić o licznych korzyściach. W wielu przypadkach bowiem w trakcie rozliczenia okazuje się, że klient wpłacił już do banku kwoty wyższe niż wartość zaciągniętego zobowiązania. A tym samym po unieważnieniu kredytu i jego rozliczeniu, klienci zostają nie tylko bez zobowiązania, ale też z dodatkową gotówką.

Unieważnienie kredytu a odfrankowienie

Na skutek zlikwidowania w umowach kredytów frankowych niezgodnych z zapisem prawa, poza unieważnieniem kredytobiorcy mogą zdecydować się na odfrankowienie kredytu. A tym samym spłata zobowiązania będzie dokonywana w złotówkach według bardziej korzystnej dla klientów banku stawki LIBOR (SARON). Poza korzystniejszym oprocentowaniem kredytobiorcy mogą również liczyć na dodatkowe środki wypłacone przez bank wynikające ze zwrotu nadpłaconych rat po ponownym przeliczeniu kredytu na złotówki.

Szacuje się, że średnio kredytobiorcy po przewalutowaniu kredytu mogą otrzymać nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych zwrotu.