Polacy wciąż nie myślą o oszczędzaniu na emeryturę

Z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych, dotyczącego rynku consumer finance, wynika że Polacy wciąż nie oszczędzają na swoją emeryturę. Na koniec 2021 roku tylko 11,4 proc. ankietowanych deklarowało, że oszczędza na ten cel. Priorytetem co do celów oszczędzania był wypoczynek (38,7 proc.), remont domu lub mieszkania (36,5 proc.), zakup dóbr trwałych (26,1 proc.) czy zakup samochodu (25,0 proc.).[1] Na podstawie ujawnionych danych można wysnuć jednoznaczny wniosek, iż w polskich gospodarstwach domowych nadal dominuje spojrzenie krótkoterminowe.

Mimo, że oszczędzanie na emeryturę zajmuje jedno z najniższych miejsc w rankingu, warto zaznaczyć, że w ostatnich latach można zaobserwować trend wzrostowy – w 2008 roku oszczędzanie na ten cel deklarowało 2,5 proc. respondentów, w 2018 roku już 7,3 proc., a w 2021 roku 11,4 proc.

Emeryturę jako cel oszczędzania w 2021 roku, najczęściej deklarowali mężczyźni (69,2 proc.). Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez ZPF i IRG SGH, oszczędzanie na emeryturę najczęściej wskazywały osoby w wieku 30-49 lat (58,5 proc.). Ponad połowa (52,7 proc.) z tych, którzy za cel oszczędzania stawiają emeryturę mają osoby z wykształceniem wyższym. Aż 52,4 proc. gospodarstw domowych oszczędzających na emeryturę znajduje się w dużym mieście, ponaddwa razy mniej (22,6 proc.) w średnim mieście. Wreszcie, głównym źródłem dochodów takich gospodarstw jest najczęściej praca na stanowisku nierobotniczym (46,9 proc.) lub robotniczym (36,9 proc.), a dochód przypadający na osobę w przeważającej części (55,0 proc.) gospodarstw przekracza 1400 zł.

Emerytura – renta dożywotnia

Poza zgromadzonymi oszczędnościami alternatywnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowe fundusze na emeryturze jest hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym, czyli tzw. renta dożywotnia, która na przestrzeni ostatnich lat powoli, lecz konsekwentnie zdobywa coraz większą popularność. Z raportu ZPF „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. Lata 2010–2021.”  wynika, że fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF na koniec 2021 roku zarządzały 371 umowami z seniorami. Najwięcej, bo prawie 1/3 nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne znajdowała się w województwie mazowieckim. Drugim w kolejności było województwo pomorskie, w którym położone jest 12,7 proc. administrowanych nieruchomości, a na trzecim miejscu niezmiennie województwo śląskie, gdzie fundusze hipoteczne zarządzają 11,1 proc. wszystkich umów.

– Cały czas potrzeba nam budowania świadomości, czym jest renta dożywotnia i jakie korzyści niesie w praktyce. Jak pokazują badania, Polacy nie myślą z wyprzedzeniem o tym, skąd będą czerpać środki finansowe w jesieni życia. Renta dozywotnia daje seniorom nowe możliwości  – mówi Marcin Czugan, Prezes ZPF.

– Seniorzy są często nieświadomi, że oszczędności to nie tylko gotówka odłożona w banku, skarpecie lub w funduszu emerytalnym. To również nieruchomość, z której, dzięki hipotece odwróconej, można czerpać środki finansowe na emeryturze – podsumowuje Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.