Jak założyć fundację i co trzeba o takiej działalności wiedzieć?

Założenie fundacji nie jest trudne, ale może wymagać trochę zachodu. To jednak coś, co może przyczynić się do poprawy losu wielu osób. Fundacje mają bowiem służyć społecznie lub gospodarczo, a nie są nastawione na zarabianie pieniędzy. Wybór celu, który ma realizować dana fundacja to tylko jeden z kroków, który należy podjąć, jeżeli zamierza się taką fundację założyć.

Jak założyć fundację?

Pierwsze, co należy zrobić przy zakładaniu fundacji, to wybór celu, któremu ta ma służyć. Ten powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny. Oznacza to, że fundacja nie powinna być zakładana, by zaspokoić dobro osobiste, a publiczne. Celów założenia fundacji może być wiele. Może być to pomoc w formie stałego stypendium dla potrzebujących dzieci z sierocińca, a to tylko pierwszy z brzegu pomysł. Tych może być znacznie więcej i takie fundacje, jeżeli są dobrze zarządzane, mogą przynieść wiele dobrego. Dobrym przykładem będzie tutaj fundacja „Akogo?”, która została założona przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojtka Drozdowicza. Jej celem jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, a samo działanie fundacji przyniosło już ogromne korzyści dzieciom z całej Polski. Takie fundacje mogą zbierać środki w różny sposób lub liczyć na darowizny.

Działalność „Akogo?” wspiera m.in. firma Philipiak, która organizuje tzw. Obiady Czwartkowe. Pomysłów na to, jak wspierać działalność danej fundacji stale przybywa, a dużo zależy tutaj od kreatywności samych fundatorów.

Pierwsze formalności w zakładaniu fundacji

Kiedy ma się już ustalony cel fundacji, można przejść do dalszych kroków. Potrzebny będzie tzw. fundusz założycielski, którego wysokość uzależniona będzie od tego, czy fundację będzie prowadziła także działalność gospodarczą. Jeżeli tak, potrzeba będzie na ten cel min. 1000 złotych, a bez działalności kwota ta może być o wiele mniejsza (minimum 500 złotych). Następnie trzeba będzie stworzyć akt fundacyjny, który powstaje pod okiem notariusza lub jest zapisany w testamencie. Kolejnym krokiem będzie opracowanie statutu. Jest to dokument, który określa zasady działania powoływanej organizacji. Mając te dokumenty, można powołać zarząd, a następnie udać się do KRS-u w celu złożenia odpowiednich formularzy.

Koszty prowadzenia i rejestracji fundacji

Koszty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym uzależnione są od tego, czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą. Bez działalności gospodarczej za rejestrację zapłaci się 250 złotych, a z działalnością 600 złotych. Na czas rejestracji fundacji w KRS czeka się około 1-1,5 miesiąca. Kiedy proces rejestracji będzie już za nami, można założyć konto bankowe i uzupełnić brakujące dane w KRS. To pozwoli nam już na to, by zacząć działalność z fundacją i zacząć realizować jej cele statutowe.

Jak więc widać, samo założenie fundacji nie jest specjalnie skomplikowaną czynnością. Oczywiście wymaga to odrobiony pracy i chodzenia po urzędach, ale jeżeli wszystkie potrzebne dokumenty będą odpowiednio przygotowane, cały proces nie trwa długo.