Alior Bank i jego wyniki za Q1 2020

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie aspekty życia, jednak wciąż trudno oszacować skalę jej negatywnych skutków dla gospodarki. Póki co znamy wyniki przedsiębiorstw za I kwartał 2020 roku – w większości nie są jeszcze tak złe, ale pierwsze ujemne konsekwencje nowej sytuacji są już widoczne. Jak wypadły one w przypadku Alior Banku?

Sektor bankowy ma za sobą bardzo udany 2019 rok, tak więc początkowa faza epidemii nie jest w stanie zachwiać stabilnością banków. Co więcej, przykład Alior Banku pokazuje, że w tych niełatwych czasach mogą one wręcz wypracować wyniki lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony, zarządzający instytucją mają świadomość, że ze względu na cięcia stóp procentowych i pogarszającą się sytuację kredytobiorców, wyniki w kolejnych kwartałach mogą być już słabsze.

Wysoki zysk netto i korzystna sytuacja płynnościowa

Przychód na poziomie 952 mln zł oraz, wyższy od oczekiwań, zysk netto w wysokości 73 mln zł mogą cieszyć zarówno zarządzających Alior Bankiem, jak i jego akcjonariuszy. Z zadowoleniem powinni też przyjąć 2-procentowy wzrost wartości udzielonych kredytów i pożyczek netto, a także obniżenie kosztów działania do 482 mln zł, które oznaczało spadek o 6 procent względem analogicznego okresu w 2019 roku. Dzięki takim wynikom tylko nieznacznie wzrósł wskaźnik C/I, pokazujący stosunek kosztów do dochodów – z 50,6 do 51,3 procent.

Alior Bank może pochwalić się również bezpieczną pozycją kapitałową i płynnościową, czego wyrazem są stosunkowo wysokie poziomy współczynników TCR (12,94 proc.) oraz TIER1 (15,52 proc.). W I kwartale 2020 roku były one wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku i wyraźnie przekroczyły wymogi regulacyjne – TIER1 o 444 punkty bazowe (2 223 mln zł), a TCR o 502 punkty bazowe (2 514 mln zł). Duża nadwyżka wystąpiła też w przypadku wskaźnika płynnościowego LCR, który wyniósł 170 procent, podczas gdy minimum regulacyjne to 100 procent. Wszystko to stanowi dla banku dobry prognostyk w obliczu nadchodzących wyzwań gospodarczych, z którymi będzie musiał zmierzyć się sektor bankowy.

Więcej na: Alior Bank: Zysk netto w I kwartale 2020 powyżej oczekiwań rynku. Koszty działania niższe o 6 proc. w ujęciu r/r

Co z kosztami ryzyka i NPL?

Alior Bank zanotował minimalny, bo o 0,07 punktu procentowego, wzrost wskaźnika kosztów ryzyka, który wyniósł 1,93 procent. Dobry wynik w tym zakresie to zasługa faktu, że Alior Bank ma stosunkowo niski udział klientów biznesowych, którzy są w wysokim stopniu zagrożeni negatywnymi skutkami epidemii. Zarządzający bankiem przyznają jednak, że obecnie nie da się określić, jak koszty ryzyka będą prezentowały się w II kwartale bieżącego roku. Co oczywiste, spodziewają się odczuwalnego wzrostu tego wskaźnika, zwłaszcza że w czasie epidemii przyznano łącznie już ponad 50 tys. wakacji kredytowych. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wynosił on 2,39 procent, tak więc uzyskanie niższego wyniku może okazać się dużym wyzwaniem.

Prezes Alior Banku, Krzysztof Kuchta, zakłada również wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych (NPL). Prawdopodobnie będzie on dotyczył wszystkich segmentów, również klienta indywidualnego, do czego przyczyni się nie tylko pogorszenie sytuacji kredytobiorców, ale również trudniejszy, mało aktywny rynek obrotu wierzytelnościami. Duża wrażliwość na kryzys jest spodziewana zwłaszcza w segmencie pożyczki gotówkowej, w którym kilka procent klientów działa w branżach narażonych na negatywne skutki epidemii.

Czytaj więcej na: Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

Alior Bank wspiera medyków w czasie epidemii

Obecnie, kondycja finansowa Alior Banku jest na tyle dobra, że on aktywnie zaangażować się w pomoc polskim szpitalom. Łączna kwota wsparcia, jakiego już udzielił medykom w czasie epidemii, sięgnęła 2 miliony złotych. Bank wspomógł między innymi Szpital Wojewódzki w Szczecinie, warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka, czy też Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Udzielona pomoc przyjęła postać nie tylko czysto finansową, ale również rzeczową. Poza środkami na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do przyjmowania chorych, bank sfinansował również testy na obecność koronawirusa dla dzieci oczekujących na operację w IPCZD, a także przekazał laptopy do nauki zdalnej podopiecznym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Czytaj także: Gigant finansów na celowniku – poznajmy opinie o Alior Banku!