Miesiąc: maj 2020

wykresy oraz wyniki działań

Alior Bank i jego wyniki za Q1 2020

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie aspekty życia, jednak wciąż trudno oszacować skalę jej negatywnych skutków dla gospodarki. Póki co znamy wyniki przedsiębiorstw za I kwartał 2020 roku – w większości nie są jeszcze tak złe, ale pierwsze ujemne konsekwencje nowej sytuacji są już widoczne. Jak wypadły one w przypadku Alior Banku? Sektor bankowy ma za sobą bardzo udany 2019 rok, tak więc początkowa faza epidemii nie jest w stanie zachwiać stabilnością banków. Co więcej, przykład Alior Banku pokazuje, że w tych niełatwych czasach mogą one wręcz wypracować wyniki lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony, zarządzający instytucją mają świadomość, że ze względu na cięcia stóp procentowych i pogarszającą się sytuację kredytobiorców, wyniki w kolejnych kwartałach mogą być już słabsze. Wysoki zysk

Zobacz całość!